Công đoàn các KKT Hà Tĩnh tích cực kết nối, trao quà cứu trợ lũ lụt

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Á Đông Việt Nam trao quà cho nhân dân xã Cẩm Duệ. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Á Đông Việt Nam trao quà cho nhân dân xã Cẩm Duệ. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Á Đông Việt Nam trao quà cho nhân dân xã Cẩm Duệ. Ảnh: CĐ.
Lên top