Quảng Bình: Công tác cứu trợ lộn xộn, tự phát do thiếu phương tiện thuỷ

Công tác cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: LPL
Lên top