Phát hiện người đàn ông độc thân chết trên sạp thịt trong chợ

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc