Vi phạm bản quyền trong âm nhạc: Vẫn tiếp diễn vì ai cũng... ngó lơ

Hương Tràm bị gỡ MV khỏi Youtube vì vi phạm bản quyền. Ảnh: T.L
Hương Tràm bị gỡ MV khỏi Youtube vì vi phạm bản quyền. Ảnh: T.L