Vi phạm bản quyền lại xuề xòa cho xong

Hồ Ngọc Hà thể hiện "Chỉ còn những mùa nhớ" khi chưa xin phép. Ảnh: Gala nhạc Việt
Hồ Ngọc Hà thể hiện "Chỉ còn những mùa nhớ" khi chưa xin phép. Ảnh: Gala nhạc Việt
Hồ Ngọc Hà thể hiện "Chỉ còn những mùa nhớ" khi chưa xin phép. Ảnh: Gala nhạc Việt
Lên top