PGS. TS Nguyễn An Lương: Phải cấm nhập khẩu Amiang, sản xuất tấm lợp Fibro xi măng!

PGS.TS Nguyễn An Lương cho rằng phải có lộ trình cụ thể, mốc thời gian cụ thể để cấm nhập khẩu amiang trắng. Ảnh: Thông Chí
PGS.TS Nguyễn An Lương cho rằng phải có lộ trình cụ thể, mốc thời gian cụ thể để cấm nhập khẩu amiang trắng. Ảnh: Thông Chí
PGS.TS Nguyễn An Lương cho rằng phải có lộ trình cụ thể, mốc thời gian cụ thể để cấm nhập khẩu amiang trắng. Ảnh: Thông Chí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM