Nóng: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô

Ông Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và hội đồng chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về sức khoẻ của bệnh nhi 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô. Ảnh: Thảo Anh.
Ông Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và hội đồng chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về sức khoẻ của bệnh nhi 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô. Ảnh: Thảo Anh.
Ông Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và hội đồng chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về sức khoẻ của bệnh nhi 3 tuổi bị bỏ quên trên ôtô. Ảnh: Thảo Anh.
Lên top