Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nỗi lo lắng trên chuyến xe cuối ngày về vùng lũ cuốn Nghĩa Lộ

Chuyến xe cuối ngày về vùng rốn lũ. Ảnh: Cường Ngô
Chuyến xe cuối ngày về vùng rốn lũ. Ảnh: Cường Ngô