Nổ bình khí bơm bóng bay bán cho học sinh ngày khai giảng

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: B.An
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: B.An
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: B.An

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM