Những hình ảnh nhói lòng tại tang lễ 22 liệt sĩ Đoàn 337

Đồng đội, đồng bào, thân nhân đau đớn đưa tiễn 22 liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Đồng đội, đồng bào, thân nhân đau đớn đưa tiễn 22 liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Đồng đội, đồng bào, thân nhân đau đớn đưa tiễn 22 liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top