Những câu hỏi đằng sau vụ tàu cá mất liên lạc 5 ngày