Những bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân tại bệnh viện 09 Tân Triều, Hà Nội (ảnh: XH)
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân tại bệnh viện 09 Tân Triều, Hà Nội (ảnh: XH)
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân tại bệnh viện 09 Tân Triều, Hà Nội (ảnh: XH)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM