Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là bao nhiêu?