Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ "nóng" cho người bán vé số thất nghiệp

Những phần tiền hỗ trợ "nóng" giúp người bán vé số dạo ở Nha Trang phần nào giảm bớt khó khăn hiện tại. Ảnh: L.H.K
Những phần tiền hỗ trợ "nóng" giúp người bán vé số dạo ở Nha Trang phần nào giảm bớt khó khăn hiện tại. Ảnh: L.H.K
Những phần tiền hỗ trợ "nóng" giúp người bán vé số dạo ở Nha Trang phần nào giảm bớt khó khăn hiện tại. Ảnh: L.H.K
Lên top