Nhặt được 50 triệu, người đàn ông đăng tin lên facebook tìm chủ nhân

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Mai Minh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Mai Minh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Mai Minh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Lên top