Nhà sư tung lộc ở chùa Hương là sai và đã bị nhắc nhở

Sư Trụ tung lộc ngày khai hội chùa Hương. Ảnh: Anh Tuấn
Sư Trụ tung lộc ngày khai hội chùa Hương. Ảnh: Anh Tuấn
Sư Trụ tung lộc ngày khai hội chùa Hương. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top