Người tự xưng quản trị trang facebook kêu gọi bài trừ trẻ em lên tiếng

Fanpage mới được lập ra với những nội dung tương tự. Ảnh chụp màn hình.
Fanpage mới được lập ra với những nội dung tương tự. Ảnh chụp màn hình.
Fanpage mới được lập ra với những nội dung tương tự. Ảnh chụp màn hình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top