Lại xuất hiện trang facebook có nội dung bài trừ, bạo hành trẻ em

Những hình ảnh chửi rủa, tung hô bạo hành trẻ em của fanpage "... ưa trẻ con". Ảnh chụp màn hình.
Những hình ảnh chửi rủa, tung hô bạo hành trẻ em của fanpage "... ưa trẻ con". Ảnh chụp màn hình.
Những hình ảnh chửi rủa, tung hô bạo hành trẻ em của fanpage "... ưa trẻ con". Ảnh chụp màn hình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top