Phụ huynh bức xúc về trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em

Trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình.
Trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình.
Trang facebook kêu gọi bài trừ, bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top