Người nước ngoài làm gì khi ăn Tết Việt Nam?

Ông Joris Heylen (người thứ hai từ bên phải), một kỹ sư môi trường đến từ Bỉ yêu thích những giây phút đoàn viên của người Việt.
Ông Joris Heylen (người thứ hai từ bên phải), một kỹ sư môi trường đến từ Bỉ yêu thích những giây phút đoàn viên của người Việt.
Ông Joris Heylen (người thứ hai từ bên phải), một kỹ sư môi trường đến từ Bỉ yêu thích những giây phút đoàn viên của người Việt.
Lên top