Tết này, Thành phố Bạc Liêu có bị ngập nước?

Triều cường gây ngập Thành phố Bạc Liêu, chính vì vậy người dân lo Tết này có bị ngập hay không (ảnh Nhật Hồ)
Triều cường gây ngập Thành phố Bạc Liêu, chính vì vậy người dân lo Tết này có bị ngập hay không (ảnh Nhật Hồ)
Triều cường gây ngập Thành phố Bạc Liêu, chính vì vậy người dân lo Tết này có bị ngập hay không (ảnh Nhật Hồ)
Lên top