Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Người hùng bị lãng quên” được công nhận là thương binh