Người dân Đà Nẵng hào hứng với màn trình diễn văn nghệ của Hạm đội 7