Hải quân Hoa Kỳ: “Mong một ngày có thể đưa tàu ngầm đến thăm Việt Nam”

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương -  Đô đốc Scott Swift bày tỏ mong muốn, một ngày nào đó hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm tới thăm Việt Nam. Ảnh: TT
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Scott Swift bày tỏ mong muốn, một ngày nào đó hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm tới thăm Việt Nam. Ảnh: TT
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Đô đốc Scott Swift bày tỏ mong muốn, một ngày nào đó hải quân Hoa Kỳ có thể mang tàu ngầm tới thăm Việt Nam. Ảnh: TT
Lên top