Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão

Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão. Ảnh: NHĐ
Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão. Ảnh: NHĐ
Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão. Ảnh: NHĐ
Lên top