Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngỡ ngàng Hà Nội “lên đèn” lúc 2 giờ chiều