Nghệ An: “Tiền hậu bất nhất” trong thực hiện quy hoạch dự án

Ông Phạm Ngọc Tiến (xã Nghi Đức-TP Vinh) đã bị cưỡng chế tháo dỡ nhà vào ngày 31.8. Ảnh: QĐ
Ông Phạm Ngọc Tiến (xã Nghi Đức-TP Vinh) đã bị cưỡng chế tháo dỡ nhà vào ngày 31.8. Ảnh: QĐ
Ông Phạm Ngọc Tiến (xã Nghi Đức-TP Vinh) đã bị cưỡng chế tháo dỡ nhà vào ngày 31.8. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM