Nghệ An thu hồi văn bản cho thuê vỉa hè để kinh doanh

Vỉahè đường Phan Đăng Lưu mà thành phố Vinh định thí điểm cho thuê. Ảnh: Hải Bình.
Vỉahè đường Phan Đăng Lưu mà thành phố Vinh định thí điểm cho thuê. Ảnh: Hải Bình.
Vỉahè đường Phan Đăng Lưu mà thành phố Vinh định thí điểm cho thuê. Ảnh: Hải Bình.