Nghệ An: Ai bảo kê cho kho gas tồn tại gần chục năm trên đất nông nghiệp?

Cơ sở kinh doanh gas xây dựng tạm bợ, thiếu bảo đảm an toàn trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV
Cơ sở kinh doanh gas xây dựng tạm bợ, thiếu bảo đảm an toàn trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV
Cơ sở kinh doanh gas xây dựng tạm bợ, thiếu bảo đảm an toàn trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV