Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 9.11, khôi phục hoàn toàn hệ thống cấp điện hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên