Ngăn xuất nhập cảnh trái phép, tăng chốt phòng dịch biên giới

Các lực lượng chức năng truy đuổi, phát hiện 6 người vượt biên trốn cách ly. 
Ảnh: BP
Các lực lượng chức năng truy đuổi, phát hiện 6 người vượt biên trốn cách ly. Ảnh: BP
Các lực lượng chức năng truy đuổi, phát hiện 6 người vượt biên trốn cách ly. Ảnh: BP
Lên top