Ngân hàng Chính sách xã hội đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới

Việt Hải |

Ngày 21.12.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH là tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình TDCSXH, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển KTXH.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đính huy hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của NHCSXH.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đính huy hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của NHCSXH.

TDCSXH đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiệu quả của TDCSXH đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 của NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết: NHCSXH đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt bình quân 10%/năm. Quy mô tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tăng gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên 235.661 tỷ đồng ước đến thời điểm 31/12/2020. Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt mục tiêu Chiến lược phát triển, nguồn vốn TDCS tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình TDCS đạt bình quân khoảng 10%/năm. Quy mô tổng dư nợ các chương trình TDCS tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng năm 2010 lên 226.264 tỷ đồng ước đến thời điểm 31/12/2020, với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 25%/tổng dư nợ, TDCS đã đến 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chất lượng TDCS không ngừng được nâng cao, đến hết năm 2020 nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm khoảng dưới 1%/tổng dư nợ.

Trong 10 năm qua, nguồn vốn TDCS tiếp tục được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, đã có trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay các chương trình TDCS đạt 504.565 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả KTXH, góp phần giúp gần 3,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm; giúp 1,5 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 11,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng gần 43,5 nghìn căn nhà tránh bão, vượt lũ cho hộ gia đình vùng miền Trung và ĐBSCL, gần 327 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, gần 13 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 43 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài...

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu NHCSXH đã đạt được, đặc biệt trong những năm gần đây với việc đang vay gần 6,5 triệu hộ gia đình với dư nợ hơn 10 tỷ USD thông qua mạng lưới toàn quốc gồm 63 chi nhánh tỉnh, 625 Phòng giao dịch huyện, 10.426 điểm giao dịch ở cấp xã và gần 173.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Ketut Kusuma - Điều phối viên quốc gia về lĩnh vực tài chính của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam chia sẻ: Thông qua mạng lưới này, NHCSXH đã tiếp cận khoảng 92% tổng số hộ vay tiềm năng và chiếm tới 87% giá trị tổng các khoản vay trong thị trường tài chính.

Có thể khẳng định Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được triển khai thực hiện thành công, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra. Và với thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, ngày 13/11/2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 2015/QĐ-CTN về việc phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho NHCSXH.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, TDCSXH do NHCSXH thực hiện cần tiếp tục phát huy được hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức và phương thức quản lý, tiếp tục bố trí, tăng cường nguồn lực để đáp ứng vốn cho thực hiện các chương trình TDCS theo các nội dung của thực hiện chiến lược phát triển KTXH của đất nước.

Theo đó, NHCSXH căn cứ kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, định hướng phát triển của đất nước, chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, để xây dựng chiện lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, bảo đảm TDCSXH là giải pháp quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện TDCSXH; các Bộ, ngành, tham mưu, đề xuất để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tập trung nguồn lực cho NHCSXH thực hiện các chương trình TDCSXH. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TDCSXH.

Ngoài ra, NHCSXH phát huy kết quả, thành quả đã đạt được, tiếp tục đồng hành, nắm bắt kịp thời nguyện vọng của người dân theo đúng phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”; thực hiện sâu sắc hơn mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng đặc thù phù hợp với thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam; chú trọng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động TDCS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; cung cấp các dịch vụ cơ bản phù hợp với đối tượng khách hàng của NHCSXH.

Việt Hải
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng đẩy lùi “tín dụng đen”

ANH HUY |

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

6 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 220.000 tỷ đồng

Việt Hải |

Ngày 4.7.2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng đẩy lùi “tín dụng đen”

ANH HUY |

Tín dụng chính sách góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đó, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

6 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 220.000 tỷ đồng

Việt Hải |

Ngày 4.7.2020, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.