Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nếu không ăn nhầm chim Phượng Hoàng Đất, doanh nhân có thể không bị xử lý hình sự

Chim Cao Cát có vẻ ngoài xấu hơn chim Hồng Hoàng. Việc phân biệt 2 loài chim này giúp chúng ta tránh được nguy cơ xử lý hình sự khi ăn thịt.
Chim Cao Cát có vẻ ngoài xấu hơn chim Hồng Hoàng. Việc phân biệt 2 loài chim này giúp chúng ta tránh được nguy cơ xử lý hình sự khi ăn thịt.
Chim Cao Cát có vẻ ngoài xấu hơn chim Hồng Hoàng. Việc phân biệt 2 loài chim này giúp chúng ta tránh được nguy cơ xử lý hình sự khi ăn thịt.
Lên top