Nắp cống biến mất, lộ bẫy tử thần trên đường ở Quảng Ninh

Một nắp cống gang trên con đường 337 vừa được nâng cấp, mở rộng bị tháo trộm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một nắp cống gang trên con đường 337 vừa được nâng cấp, mở rộng bị tháo trộm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một nắp cống gang trên con đường 337 vừa được nâng cấp, mở rộng bị tháo trộm. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM