Nam sinh nhặt 2000 xác thai nhi kể lại nỗi sợ hãi vì từng bị phơi nhiễm

Những thai nhi bị vứt bỏ.
Những thai nhi bị vứt bỏ.