Nam học sinh chuyên Lam Sơn đi khỏi nhà 2 ngày chưa liên lạc được

Em Lê Quang H.
Em Lê Quang H.