Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên rơi từ tầng 6 Đại học Xây dựng tử vong