Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên rơi từ tầng 6 Đại học Xây dựng tử vong