Mưa lũ Yên Bái: Thầy giáo trẻ bế con liều mình băng qua dòng nước lũ

Mưa lũ Yên Bái: Thầy giáo trẻ ôm vợ con bơi qua suối dữ trong đêm.
Mưa lũ Yên Bái: Thầy giáo trẻ ôm vợ con bơi qua suối dữ trong đêm.
Mưa lũ Yên Bái: Thầy giáo trẻ ôm vợ con bơi qua suối dữ trong đêm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM