Mưa lũ gây sạt mố cầu treo, hơn 1.000 người dân bị cô lập

Mố cầu treo bị sạt lở khiến hàng ngàn người dân bị cô lập.
Mố cầu treo bị sạt lở khiến hàng ngàn người dân bị cô lập.
Mố cầu treo bị sạt lở khiến hàng ngàn người dân bị cô lập.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM