Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mưa lũ cuốn trôi 6 cầu gỗ, học sinh phải qua sông bằng ròng rọc