Mưa, bão, sấm sét: 2 người chết, 1 người bị thương, cơ quan phòng chống thiên tai họp khẩn

Hoàn lưu bão số 6 gây  nguy hiểm tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
Hoàn lưu bão số 6 gây nguy hiểm tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
Hoàn lưu bão số 6 gây nguy hiểm tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top