Một trường đại học hơn 10 năm đặt ra nhiều lệ phí tùy tiện: Chỉ nhận là sai sót nhỏ?

Trước những khoản lệ phí trái quy định nhà trường thu hơn 10 năm, phía ban giám hiệu chỉ nhận “sai sót nhỏ”. Ảnh: TT
Trước những khoản lệ phí trái quy định nhà trường thu hơn 10 năm, phía ban giám hiệu chỉ nhận “sai sót nhỏ”. Ảnh: TT
Trước những khoản lệ phí trái quy định nhà trường thu hơn 10 năm, phía ban giám hiệu chỉ nhận “sai sót nhỏ”. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM