Một sản phụ "mẹ tròn con vuông" trong khu cách ly dịch COVID-19

Ngoài các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Huế, chị Ngô Thị Lệ Hằng (chị chồng của sản phụ N.) cũng được vào khu cách ly chăm sóc cho mẹ con sản phụ N. Ảnh: PĐ.
Ngoài các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Huế, chị Ngô Thị Lệ Hằng (chị chồng của sản phụ N.) cũng được vào khu cách ly chăm sóc cho mẹ con sản phụ N. Ảnh: PĐ.
Ngoài các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Huế, chị Ngô Thị Lệ Hằng (chị chồng của sản phụ N.) cũng được vào khu cách ly chăm sóc cho mẹ con sản phụ N. Ảnh: PĐ.
Lên top