Quảng Ninh đóng cửa công viên, quảng trường để phòng, chống COVID-19

Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công viên Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top