Một luật sư bị đề nghị xem xét kỷ luật vì nói xấu đồng nghiệp trên mạng