Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một công nhân tử vong do máy xúc đất va trúng đầu