Một bác sĩ bồi thường 655 triệu đồng để được nghỉ việc

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi ông Khoa công tác trước khi nghỉ việc.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi ông Khoa công tác trước khi nghỉ việc.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nơi ông Khoa công tác trước khi nghỉ việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top