Mạo danh nhà chùa, trục lợi bạc tỉ: Sẽ bị xử lý như thế nào?

Lên top