Mạnh tay xử lý trây ỳ nợ thuế để tránh hụt thu ngân sách

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới công tác thu nợ thuế thời gian vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới công tác thu nợ thuế thời gian vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới công tác thu nợ thuế thời gian vừa qua. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top