Muốn có nền kinh tế tự chủ phải phát triển công nghiệp vật liệu

Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Lên top